Zaman-Mekan Bildiren Zarflar
৬ ᓬરƑ..↾ ⥌Ɲ ⱱ ȪGર↓ БᒍƆરГƝ (Ya zarf-i Aan ve Öğerek beldergen)

Bakiyye

Okunuş

Türkçe

Ḷમ

Buray

Burası

⧽મ

Olray

Orası

≾Ꭷ.મ

Şuray

Şurası

↾Ċમ

İçrey

İçeri

ഥ≾.મ

Dışray

Dışarı

Ꭷ≾’મ

Üsray

Üst

ᕴ↓મ

Yukray

Yukarı

⥌じમ

Asayray

Aşağı

≾G

sağ

Sağ

≾⧽

sol

Sol

Ȫᛠમ

Öteray

Öte


Kategori: Dil Bilgisi | Yazar: jungnet (12.08.2019) | Yazar: ৬ ᓬરƑ..↾ ⥌Ɲ ⱱ ȪGર↓ БᒍƆરГƝ E
Gösterim: 863 | Etiketler: Zaman-Mekan Bildiren Zarflar | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
omForm">
avatar