Türkî Lisanlardan Seslere Bâkiyye Lisanında Karşılık
()

Ä= [Azeri, Tatar, Türkmen ve Gagavuz Türkçelerinde] Kısa, kapalı e sesini verir. E-A karışımı bir ses olara ön görülür. Türkçedeki “İnce, Anne” sözcüklerinin son hecedeki “e” sesi açık edir. Diğer örnekler: Eş, Sen, Sene vb. Azericede bu ses için Э/Ə harfleri kullanılır.
Bakiyye lisanındaki karşılığı: Э (E Açık)

Q = [Tatar, Türk ve Azeri Türkçelerinde] Gırtlaktan veya gırtlağa yakın çıkarılan “K” sesini belirtir. “G” sesi ile Arapça karşılığı “ق” (Gaf) harfidir. Misal; Qalın (Kalın), Qadın (Kadın) Qurt (Kurt) vb. 

Bakiyye lisanındaki karşılığı: ⊲ (Kal)

X = [Tatar ve Azeri Türkçelerinde] Boğazdan gelen gırtlak “H” sesidir. Hırıltılı “he” sesini yansıtır. Xamur (Hamur), Xalı (Halı) vb. 

Bakiyye lisanındaki karşılığı: ح-خ (てで)

W = [Tatar, Türkmen Türkçesi] “U” sesine benzeyen “V” harfidir. Arapça “و” harfi, batı dillerindeki “W” harfidir. Ancak Bakiyye lisanında “و” harfinin karşılığı olarak “و” kullanılıp, “wua” sesine yakın çift Ve sesi gibi çıkan biraz daha farklı ses olarak kullanılmaktadır. W sesi tonlu ve vurguludur. War (var), Wan (van)...

Bakiyye lisanındaki karşılığı: Ϣ (Wah)

Ň = [Tatar, Türkmen Türkçelerinde] Damaktan nazal olarak çıkan N/G arası bir sestir. “Nû, NG, NĞ” vb. sesler karşılanır. Osmanlı Türkçesinde üç noktalı “ڭ - Kef-i Nûn” harfi ile karşılık bulmaktadır. Yaňgın (yangın), Beňgü (Bengü) vb. 

Bakiyye lisanındaki karşılığı: Й (Nû) – Ayrıca “⥙ - λ (Nang – Nanç) harflerindeki “ne” sesi de nazal N sesidir. 

Diğer Ses ve Harf Karşılıkları: 

 = Ӭ  

Û = Ꭷ’’

Ô = Ö

Î = ..↾

Ê = Э 

Š = ثا

Ž = ظ

Bâkiyye Abecesinin Latin Karakterlerce Karşılıkları

BAKİYYE

LATİN

BAKİYYE

LATİN

BAKİYYE

LATİN

⥌ (a-e)

A - E

Г (ge)

G

Ø (Kul)

Q

Ḷ (bu)

B

ق (Gaf)

Q-G

ᒍ (El)

L

Б (be)

B

G (Ge yum.)

Ğ

ﻻ (Lam)

Ḽ 

C (ci)

C

Ǧ. (Ge Gırt.)

Ɠ

M (Em)

M

Ċ (çi)

Ç

ԋ (he hemz)

H

Ɲ (En)

N

Ɔ (di)

D

حا (Hû)

H

Й (Nû) 

Ň

ഥ (Dıy)

Ț - D

ح (Ha)

Ḩ - ḥ

O (O)

O

ഥ’ (Zıy)

Ḑ - ż, ḍ

خ (Ha)

X - Ḩ - ẖ

⧽ (Ol)

O - ô

ᛠ (te)

T

I (Ay)

I

Ö (Ö)

Ö

웃 (Tay)

T

↾ (I-İ)

İ - I

П (Pi)

P

Э (Açık E)

Ê – Ə - Э

..↾ (iiy)

Î - Ī

پا (Pa)

P

∧ (EA)

Ā – Ă - Æ

Ĵ (Jey)

J

ર (Er)

R

Ƒ (Ef)

F

⟓ (Key)

K

મ (Ray)

R

౨ (Fa)

F

⊲ (Kal)

Q

ཞ (Riy

       

≾ (Es)

S

ثا (Say)

Š

Ꭷ’’ (û)

Û

X (Aks)

X

๛ (Sin)

S

ⱱ (Ve)

V

⥙ (Nang)

NG - Ñ

Β (Çift Se)

β

୨ (Vav)

W-V

λ (Nanç)

NÇ - 

≾. (Eş)

Ş

Ϣ (Wah)

W – WV - Ẇ

@ (Et)

@ - T

Ұ (Şay)

৬ (Ya)

Y

↓ (Ok)

K

Ꭷ (U)

U

ᕴ (Yut)

Y - Ƴ

م (Mim mu)

M

Ꭷ’ (Ü)

Ü

ᓬ (Zed)

Z

Ӭ (Â)

 – Ā – Ă

           

❞ (Un)

UN

〟(En-İn)

EN-İN

ჰŧ (İst)

IST

Latin Harfleri İle Bâkiyye Lisanı Sesletim Sistemi

A

B

C

Ç

D

Ț

Ê

Æ

F

G

Ğ

Ɠ

H

I

İ

Ī

J

K

Q

L

M

N

Ň

O

Ô

Ö

P

R

S

Š

Β

Ş

U

Ü

Û

V

W

X

Y

Ƴ

Z

Â

 

Diğer Ek ve Damgalar

No

El – Figûrât Hattı

Bilgisayar Hattı

Okunuşu

Sesletim 

TR 

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/amma.png

♍ 

Amma

Amma, ama

 

Bağlaç, ama, amma, 

k

k

Ki

Ki

K

Bağlaç olan ki

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/ikilem.png

Çiftlem

   

Önceki harfi çift okutur.

+

+

Artı

Artı, ilave, ek olarak

   

/

/

Veya

Veya, ya da, yahut

   

ჰŧ

ჰŧ

ჰŧ

İst

İst

Yardımcı fiil

°

°

°

°

°

Dursak


 
Kategori: Dil Bilgisi | Yazar: jungnet (11.08.2019)
Gösterim: 831 | Etiketler: Türkî Lisanlardan Seslere Bâkiyye L, türki dillerden sesler | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
omForm">
avatar