Sıfatlar (⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ)
⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ (Adjektefen)

İsmi nitelendiren özelliğe sahiptirler. 4 çeşit sıfat yapma durumu bulunur. 

  1. İsmin önüne getirilerek; “৬Й Ḷર⊲ (Yeni barq)” 

  2. İsmin sonuna getirilerek; “৬Й Ḷર⊲..↾ ৬Й (Barq-ı Yeni)”

  3. Artikelli İsimle bütünleşik; “Ḷર⊲ᒍ৬Й (Barqalyeni)”

  4. Sıfat-İsim bütünleşik; “৬Й❞Ḷર⊲ (Yenunbarq”)

Sıfat Derecelendirmesi: Sıfatın önüne ek getirilerek derecelendirme sağlandı. 

Yalın: 

Kıyas: ഥで (Daha)

Üstün: Ɲ (En)

 

Yalın Sıfat

Kıyas Sıfat 

Üstün Sıfat

てરᒍ↾ (Hayarlı)

ഥで てરᒍ↾ (Daha hayırlı)

Ɲ てરᒍ↾ (En hayırlı)

 

Örnek: Büyük bir ev ve yeni apartman almak için hayırlı bir adam ve bol paralı olmak lazım. 

Hayırlı adam: 

てરᒍ↾  ⥌ƆM (Hayarlı Adam)

⥌ƆM..↾ てર (Adam-ı Hayar)

⥌ƆMᒍてર (Adamalhayar)

てર❞⥌ƆM (Hayrunadam)

Sıfat Tamlamaları

 

Bakiyye dilinde sıfatlar iki şekilde kullanılırlar; isimden önce ve isimde sonra. 

Belirsiz sayı sıfatı, işaret sıfatı kullanıldığında isimlerde belirteç kullanılmaz. 

Бર ⥌ƆM (Ber Adam) - Bir Adam

Ḷ ⥌ƆM (Bu adam) - Bu Adam

Bunun haricindeki tüm isimlerde belirteç kullanılır ve sıfattan önce kullanılır. 

৬ Эԋᛠ৬ર ⥌ƆM (Ya ehteyar adam) - Yaşlı Adam

İsim Önü Sıfat Tamlaması : İsimden önce belirteçten sonra kullanılır. 

৬ Эԋᛠ৬ર ⥌ƆM (Ya ehteyar adam) - Yaşlı adam

İsim Sonu Sıfat Tamlaması : İsimden sonra bağdaşık olarak kullanılır ve belirteç ise en başta olur. İsim-Sıfat arası “i” sesi ile bağdaşıklık kurulur. 

৬ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર (Ya adam-i Ehteyar) - Yaşlı olan Adam

Çiftli Sıfat Kullanımı: Başta ve sonra iki şekilde de bir sıfat tamlaması kullanılabilmektedir. 

৬ Ꭷ’ƝᒍᎧ’ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર (Ya ünlü adam-i ehteyar) Yaşlı olan ünlü adam

 

English: adjectives
Deutsch: Adjektive
Kategori: Dil Bilgisi | Yazar: jungnet (11.08.2019) | Yazar: ⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ E W
Gösterim: 826 | Etiketler: Adjektive, adjectives, sıfatlar, ⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
omForm">
avatar