Hüsnü Hattı Bakiyye Alfabesi
∧БC (AEBECE)
Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı kendine özgü bir alfabeye sahip olup, el yazması, hat yazısı ve bilgisayar yazısı olmak üzere 3 ayrı karakter sistemine sahiptir. Birbirlerinden pek farklı olmayan bu harfler, hat yazısında süsleme, el yazmasında normal harflerin kullanımı ve bilgisayar yazısında ise tüm bilgisayar ve bağlantılarda okunabilir olması açısından geliştirilmiştir. Bakiyye Alfabesinde toplam 65 harf bulunur.
Alfabe (웃MGᒍ↓  // ∧БC) Hüsnü Hatt-ı Bakiyye Alfabesi: 
⥌ Ḷ Б C Ċ Ɔ ഥ ഥ' ᛠ 웃 Э ∧ Ƒ ౨ Г ૭’’ G Ǧ ԋ Ꮦ て で I ↾ ..↾  Ĵ ⟓ ⊲ Ø ᒍ ૪ M Ⱈ Ɲ Й O ⧽ Ȫ П Ḻ ર મ ཞ Ӭ ≾ じ ๛ β ≾. Ұ Ꭷ Ꭷ’ Ꭷ’’ ⱱ ୨ Ϣ ৬ ᕴ ᓬ X ⥙ λ @ ↓ የ ჰŧ
Tüm alfabe ve karakter listesi için tıklayınız.
Al Bakiyye Alfabesi

Türkî Lisanlardan Seslere Bâkiyye Lisanında Karşılık

Ä= [Azeri, Tatar, Türkmen ve Gagavuz Türkçelerinde] Kısa, kapalı e sesini verir. E-A karışımı bir ses olara ön görülür. Türkçedeki “İnce, Anne” sözcüklerinin son hecedeki “e” sesi açık edir. Diğer örnekler: Eş, Sen, Sene vb. Azericede bu ses için Э/Ə harfleri kullanılır.
Bakiyye lisanındaki karşılığı: Э (E Açık)

Q = [Tatar, Türk ve Azeri Türkçelerinde] Gırtlaktan veya gırtlağa yakın çıkarılan “K” sesini belirtir. “G” sesi ile Arapça karşılığı “ق” (Gaf) harfidir. Misal; Qalın (Kalın), Qadın (Kadın) Qurt (Kurt) vb. 

Bakiyye lisanındaki karşılığı: ⊲ (Kal)

X = [Tatar ve Azeri Türkçelerinde] Boğazdan gelen gırtlak “H” sesidir. Hırıltılı “he” sesini yansıtır. Xamur (Hamur), Xalı (Halı) vb. 

Bakiyye lisanındaki karşılığı: ح-خ (てで)

W = [Tatar, Türkmen Türkçesi] “U” sesine benzeyen “V” harfidir. Arapça “و” harfi, batı dillerindeki “W” harfidir. Ancak Bakiyye lisanında “و” harfinin karşılığı olarak “و” kullanılıp, “wua” sesine yakın çift Ve sesi gibi çıkan biraz daha farklı ses olarak kullanılmaktadır. W sesi tonlu ve vurguludur. War (var), Wan (van)...

Bakiyye lisanındaki karşılığı: Ϣ (Wah)

Ň = [Tatar, Türkmen Türkçelerinde] Damaktan nazal olarak çıkan N/G arası bir sestir. “Nû, NG, NĞ” vb. sesler karşılanır. Osmanlı Türkçesinde üç noktalı “ڭ - Kef-i Nûn” harfi ile karşılık bulmaktadır. Yaňgın (yangın), Beňgü (Bengü) vb. 

Bakiyye lisanındaki karşılığı: Й (Nû) – Ayrıca “⥙ - λ (Nang – Nanç) harflerindeki “ne” sesi de nazal N sesidir.

Diğer Ses ve Harf Karşılıkları: 

 = Ӭ  

Û = Ꭷ’’

Ô = Ö

Î = ..↾

Ê = Э 

Š = じ

Ž =ഥ’

Latin Harfleri İle Bâkiyye Lisanı Sesletim Sistemi

A

B

C

Ç

D

Ț

Ê

Æ

F

G

Ğ

Ɠ

H

I

İ

Ī

J

K

Q

L

M

N

Ň

O

Ô

Ö

P

R

S

Š

Β

Ş

U

Ü

Û

V

W

X

Y

Ƴ

Z

Â

Al Bakiyye Dili Diğer Ekler

Al Bakiyye Dili Diğer Ekler
English: Alphabet
Deutsch: das Alphabet
Kategori: Dil Bilgisi | Yazar: jungnet (01.08.2019) | Yazar: ∧БC E W
Gösterim: 1152 | Etiketler: alfabe, ∧БC, abece, das alphabet, bakiye alfabesi | Değerlendirme: 4.0/2
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
omForm">
avatar