Belgisiz zamirler ve Mastar Yapıları (ᒍ ഥ’Mર..↾ БᒍГ๛ ⱱ M≾ᛠર〟)
ᒍ ഥ’Mર..↾ БᒍГ๛ ⱱ M≾ᛠર〟 (El Zemer-i Belgesiz ve Mesteren)
 

Bakiyye

Okunuş

Türkçe

M⥌Ɲ

Maan

  •  

Бરཞ

Berriy

Birisi, herhangi birisi

⟓↾M≾Э, ԋĊ ⟓↾M≾Э

Kimse, heç kimse

Kimse, hiç kimse

Ĵર⊲

Jarkal

Herkes

ર⊲ƝГ

Erkangı

Herhangi

でM⥌๛..↾

Hamasii

Hepsi

Бર Ұ

Ber şay

Bir şey

Бર ⊲Ċ

ber kaç

Bir kaç

Бર⥌ഥ’

Beraz

Biraz

БરĊOで

Berçoh

Bir çok

Ȫᓬ..↾

Özi

Kendisi

Ȫᛠk

Öteki

Öteki

Бરཞk

Berriyki

Beriki

ƆGરk

Değerki

Diğeri

Mastar Yapıları

Bakiyye dilinde Türkçedeki mastar ekleri ve ilaveten Almanca-İngilizce mastar kullarınına benzer yapıda özgü bir mastar yapısı vardır. 

Ekler: -mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, -üş, -en, -an

Ön Ekler: tu, zu

 

Ön ekli

Son ekli

Okunuş

ᛠᎧ Гᒍ

ГᒍMЭ⟓

(Tu gel, gelmek)

ᓬᎧ Ḷ⊲

Ḷ⊲M∧⊲

(Zu bak, bakmak)

Ḷ⊲M⥌  

 

(bakma)

Ḷ⊲≾.

 

(bakaş)

Ḷ⊲Ɲ

 

(Bakan)


Kategori: Dil Bilgisi | Yazar: jungnet (12.08.2019) | Yazar: ᒍ ഥ’Mર..↾ БᒍГ๛ ⱱ M≾ᛠર〟 E
Gösterim: 832 | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
omForm">
avatar