Bakiyye Alfabesi ve Yazı Sistemi
ᒍ 웃MGᒍ↓..↾ Ḷ⟓৬ (El Tamğalık-ı bakiyye)

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanında birbirlerine benzer yapıda 3 hat bulunur. Bunlar; Bilgisayar hattı, El hattı ve Figûrât hattıdır. Toplam 65 damgadan (harf) oluşmaktadır. Figûrât hattı dışında hiçbir damga birbiriyle birleşmez ve soldan sağa doğru yazılır. Figûrât hattında ise süsleme, zarifleştirme sanatı söz konusu olduğundan dolayı yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru yazım yapılabilmekte ve harfler birbirleriyle birleşebilmektedir. Üç hat için de sağdan sola doğru yazım bulunmamaktadır. 

El hattı ve Figûrât hattı için alfabedeki harflerin standart el yazısı biçimi kullanılır. Bilgisayar hattı için ise her bilgisayar ve ortamda kolaylıkla yazılabilmesi için uygun karakterlerden oluşan dizi harfler kullanılır. 

Alfabe (웃MGᒍ↾⊲  // ∧БC)  

Bâkiyye Lisanında damgaları (harfleri) nitelendiren dizi tablosuna “웃MGᒍ↓” (Tamğaluk) veya “∧БC” (Eabece) denilir. 

 

No

El – Figûrât Hattı

Bilgisayar Hattı

Okunuşu

Sesletim 

TR Okunuşu

Özellik

 1. 1

A

A - E

A / E

Keskin e, a (kapalı e)

 1. 2

با

با

Bu

Bu, Ba

B

Kalın ba

 1.  

Б

Б

Be

Be, Bi

B

İnce be, bi

 1.  

C

C

Ci

Ci, Ce, Ca, Cu,

C

C harfi

 1.  

Ċ

Ċ

Çi

Çi, Çe, Ça, Çu

C

Ç Harfi

 1.  

Ɔ

Ɔ

Di

Di, De

D

İnce de, di

 1.  

ط

Dıy

Dı, Da, Du, Do

D

Kalın da, du

Dır, duy vb. 

 1.  

ظ

ഥ’

Zıy

Tze, ze

Z

Peltek ze, Tze 

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/te-ti.png

Te

Te, Tö, Ti, Tü

T

İnce te

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/tay.png

Tay

Tay, ta, tu, to

T

Kalın te

 1.  

Э

Э

E (Açık)

E

ə 

Açık e 

 1.  

EA

EA

Æ

Ea, Ae, karışımı – uzun a

 1.  

Ƒ

Ƒ

Ef

Ef, fe, fi

F

İnce fe

 1.  

ف

Fa

Fa, fu, fo

F

Kalın fa

 1.  

Г

Г

Ge

Ge, gi, gü, gö

G

İnce düz ge

 1.  

ق

૭’’

Gaf

Gaf, guf, gof, ga, gu, go

G

Kalın ge

 1.  

G

G

Ğ Yumuşak

ğe

Ğ

Yumuşak ğe

 1.  

Ğ

Ɠ.

Ğ Gırtlak

ğa

Ğ

Kalın gırtlak ge

 1.  

حا

حا

Hu

H

Nefes hesi, hû

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/he.png

ԋ

He (Hemz)

He, hi, 

H

İnce he

 1.  

ح

Ha

Ha, ho, hu,

H

Kalın ha

 1.  

خ

Ha (kalın)

Ha, ho,

H

Sert kalın boğaz ha

 1.  

I

I

Ay

Ay, ı, 

I

Ay, I 

 1.  

İ

İ, i, ı

İ

Normal i – ı 

 1.  

..↾

..↾

İiy

İiyy

İ

Uzun ince i

 1.  

Ĵ

Ĵ

Jey

Je, jo

J

Normal j

 1.  

Key

Ke, kü, key,

K

İnce ke

 1.  

Kal

Ka, ko, ku

Q

Kalın ka

 1.  

Ø

Ø

Kul

Kul, ku,

Q

Kalın keskin ka

 1.  

ل

El

El, al, le, lu, li,la

L

Normal damak le

 1.  

૪ 

Lam

Lam, la, lo

L

Vurgulu tonlu sert la

 1.  

M

M

Em

Em, me, ma, mu

M

Normal me

 1.  

ما

ما

Men

Men

M

Mn, men

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/en.png

Ɲ

En

En, ne, na, nu

N

Normal ne

 1.  

Й

Й

Ñ

Nazal ne, nu,nû

 1.  

O

O

O

O

O

Normal o

 1.  

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Normal ö

 1.  

П

П

Pi

Pi, pe

P

İnce pe

 1.  

پا

Pa

Pa, pu,

P

Çiftli kalın pe

 1.  

Er

Er, r, ri, ar,

R

İnce re

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/ray.png

Ray

Ray, ra, ru, ro

R

Kalın ra

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/ri-ri_yutkun.png

Riy

Ri,

R

Yurtkun ince re

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/es.png

Es

Es, as, se, si, sa

S

Normal se

 1.  

پا

Say

Say, se

S

Peltek se

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/sin.png- ๛

Sin

Sin, se,sa

S

Keskin se,sa

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/es2.png

≾.

Eş, şe, şi,

Ş

İnce şe

 1.  

Ұ

Ұ

Şay

Şay, şı, şu

Ş

Kalın şa

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/u1.png- Ꭷ

U

U,

U

Normal u

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/u2.png- Ꭷ’

Ꭷ’

Ü

Ü,

Ü

Noktalı u, ü

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/u-sapka.png- Ꭷ’’

Ꭷ’’

Û

Û

Û

Şapkalı û, uzun u

 1.  

ⱱ 

Ve

Ve, vi

V

İnce ve

 1.  

و

Vav

Va, vu, vo

V

Kalın va

 1.  

ѡ

Ϣ 

Wah

Wa, wo, we

W

Çiftlemli Ve, Wa

 1.  

ي

Ya

Ya, ye, yü

Y

İnce ye

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/yut.png

Yut

Yut, yo, 

Y

Vurgulu kalın ya

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/zed.png

Zed

Ze, zu, zü,

Z

Keskin ze

 1.  

X

X

Aks

Aks, eks,iks, 

X

İks, eks 

 1.  

http://wb.rastgelelik.com/bak/img/nang.png

Nang

Ng, nang, nk,

 

Nazal ng, NG, 

 1.  

@

@

Et

Et, at

@

Et, at

 1.  

Ok

Ok, uk, 

 

Ok,

 1.  

م

Mim mu

Mu, mim, 

M

Mu, soru  eki

 1.  

Ӭ

Ӭ

Ä/Â

Ä/Â, ê, Ê â, 

Ê,Â, Ä

Şapkalı ince a, e

 1.  

Un

Un, on, ün, ön,

 

Ek, dolgu on, on, ün

 1.  

〟-

En

En, in, 

 

Ek, dolgu en, in

 1.  

λ

λ

Nanç

 

 1.  

ჰŧ

ჰŧ

İst

İst

 

IST 


 
English: Bakish Alphabet
Deutsch: das Bakishe alphabet
Kategori: Dil Bilgisi | Yazar: jungnet (11.08.2019) | Yazar: ᒍ 웃MGᒍ↓..↾ Ḷ⟓৬ E W
Gösterim: 856 | Etiketler: damğalık, Bakiyye Alfabesi ve Yazı Sistemi, abece, yazı sistemi | Değerlendirme: 5.0/1
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
omForm">
avatar