Kavramsal Bağ, Yapı ve Bağlaçlar

Kavramsal Bağ
Külliyat

 • Set
  • Lem'a (Birkaç Ciltlik Seri) 
   • Seri (Dizi) + Cilt
    • Suret (En az iki sürüm)
     • Sürüm
      • Levha
       • Aşama
        • Bölüm
         • Kısım
Parça
Paragraf
Cümle
Söz
Kavram

* Kavram* > Söz - Cümle > Paragraf > Parça > Kısım > Bölüm > Aşama > Levha > Sürüm > Suret > Seri > Lem'a > Set > Külliyat. 

Sürüm

Aşama ve  levhaların tamamlanmasıyla oluşan kitabın ilk bütün halidir. İlk sürümle beraber kitap okunmaya hazır demektir. Her sürümde sayfa yapısı, sözcükler, tasarım ve yöntemler değişebilir. Yeni kişi ve olaylar eklenebilir. Ancak kurgu ve öykü kesinlikle değişmez. Temel mantık aynıdır. Bir sonraki  sürüm ilgili eserin daha güzel ve gelişmiş olmasını sağlar. Sürümler, eserin "Sürümce" kısmında belirtilir. Sürüm numarası, tarihi, nedeni ve yapılan değişiklikler belirtilir. 

Suret

En az iki sürümün tamamlanıp üst mecraya intikali ile oluşan bütüne denilir. Sürümler, 0.1, 0.2 şeklinde ilerler. İlk sayı değişimiyle ilk suret oluşur. 
Misal;
 • 0.1 Sürüm
 • 0.2 Sürüm
 • 0.3 Sürüm
 •  - 1.0 Sürüm
 }  1. Suret          

1.1, 1.2, 1.3 = 2. Suret

Seri (Dizi) 

Bir isim ve bir bütün halinde birkaç suretten ve de ciltten oluşan, devamı olan yapıtlardır. :Uzun uzadıya ilerleyen bir seri, birkaç ciltten ve her bir ciltte birkaç suretten oluşabilir. 
Misal;
Eser Adı: Gizemli Kitap
Sürümler: 0.1, 0.2
   1.0
Suret: 1. Suret
Cilt Sayısı: 3 Cilt
 } 1. Seri 

Lem'a

Birkaç ciltlik serilerin bütünüdür. Lem'a'lar sayı ile ifade edilir. 

Set

Lem'aların bütünüdür. Her set ayrı olanaklar barındırır. Serilerde kişiler, Lem'alarda durum ve fikir; setlerde ise tamamen farklı konu ve kavramlar ele alınabilir. Her setin kendine has adı vardır. Her setin kendine has adı vardır.
Külliyat
Birkaç setin toplam bütünüdür. Büyük bir eser silsilesidir. Ortak yönü, tüm setlerin bir veya benzer yazarlarca yazılmasıdır. Özgün adları vardır. 

Sürüm Biçemi (Ölçüsü)

İlk sürüm, 0.1 şeklindedir ve genellikle ilk sürümler eserde belirtilmez. Her sayı bölümü bir mana ifade eder. 
0.1, 0.1-2, 3.5-5 ... gibi formatlarla yazılır. 
 • Düzeltme: Yazım, sayfa yapısı, format vb. değişim ve düzeltmelerde sayısal son değer yükselir. (0.1-2)
 • Değişim: Bir bölüm, kısım, başlık, karakter vb. değiştirildiğinde ikinci diğer artar. (0.2)
 • Ekleme-Kaldırma: Yeni bir bölüm, aşama, kısım, karakter vb. eklendiğinde veya kaldırıldığında ilk sayı değeri şekillendir. (2.0-1)
 • Not: "0" (Sıfır) ile başlayan değerler 3 değere kadar yükselir. Sonra "1" (bir) ile devam eder. 
Misal; 
0.1 > 0.2 > 0.3 = 1.0
Rating: 1.0/1
Counters: 202 | Added by: jungnet
Total comments: 0
Yorum:
avatar