Ek Açıklamalık

Bu alan, Damlahatnâme'ye dair ek açıklama ve aydınlatıcı bilgiler barındırmaktadır. 

Ögeleri

 1. Kişiler: Geniş bir kadro vardır. Karakterler ayrıntılı ele alınmaktadır. Ana karakter ve yan karakterin yanı sıra Anlatıcı, Gözlemci vb. sabit karakterler vardır. Genellikle bunlar konuşur vaziyette rol alır. 
 2. Tip: Karma tip vardır. Bir aşama, bölüm veya surette iyi rol alan karakter, sonraki kısım veya suret yahut seri de kötü olabilir. 
 3. Olay: Bir olay değil, karma ve birden fazla olay etrafında olgu şekillenir. Ana temel olayla beraber farklı ve ilgi dışı olaylara da değinilebilir. 
 4. Çevre-Zaman: Çevre ve zamanlar kapalı verilebildiği gibi ki, genellikle detaylı da verilmektedir. Aynı mekana birkaç defa değinilebilir. Olaylar, zaman ve çevre bağlantılı anlatılır. Her türlü zaman kipi kullanılabilir )-dili, -mişli, -ecek, -iyor...). 
 5. Fikir: Deneysellik veya eğitsel-öğreti mantığında olay örgüsü içinde anlatım, sorun çözümleme ve kanı savunma fikri ön plandadır. 
 6. Dil ve Anlatım: Birçok anlatıcı ve anlatım çeşidi vardır. Yazarın, anlatıcının veya karakterin okurla konuşması söz konusu olabilmektedir. Ayrıca anlatıcılar arası gruplaşma, tartışma ve panel oluşturma olasılığı vardır.  
  • Anlatım Türleri
   • Öyküleyici (Hikaye etme) Anlatım
   • Betimleyici (Tasvir etme) Anlatım
   • Lirik (Şiirsel) Anlatım
   • Epik (Efsanevi) Anlatım
   • Düşsel (Hayali) Anlatım
   • Diyalogsal (Konuşmalı) Anlatı
   • Mizahi Anlatım
   • Eleştirel Anlatım
  • Ayrıca; emredici, öğretici, açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı, gelecekten söz eden, söyleşmeye bağlı anlatım çeşitleri de bulunur. 

Gökçeyazın Kullanılabilir Türler

 • Roman
 • Şiir
 • Öykü
 • Masal
 • Vecize
 • Mektup
 • Günlük (Günce)
 • Anı (Hatıra)
 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Fıkra
 • Deneme
 • Makale
 • Eleştiri (Tenkit)
 • Rapor
 • Mülakat (Görüşme)
 • Söylev (Hitabet, Nutuk)
 • İlahi
 • Gazel
 • Kaside
 • Rubai
 • Şarkı
 • Metin Yazısı
 • Kılavuz
 • Sözlük
 • Aforizma
 • Anekdot
 • Davetiye
 • İltifatname
 • Yorumlama
 • Koşma
 • Murabba
 • Mani
 • Terkibibent
 • Semai
 • Türkü
 • Karagöz
 • Orta oyun
 • Meddah
 • Münazara
 • Mesnevi
 • Tiyatro
 • Skeç
 • Fabl
 • Destan
 • Efsane
 • Drama
 • Risale
 • Tabir
 • Kıssa
 • Viki
 • Blog
 • Münacaat
 • Nasihat
 • Marş
 • Panel
 • Forum
 • Atasöz
 • Tekerleme
 • Senaryo
 • Naat
 • Diyalog
 • Kartpostal
 • Folklor
 • Bilmece
 • İthafetname
 • Sagu
 • Tezkire
Rating: 0.0/0
Counters: 216 | Added by: jungnet
Total comments: 0
Yorum:
avatar